Uppgift i Idrott och hälsa på din PRAO (år8 vt-2013)

Beskriv två av dina huvudsakliga arbetsställningar på din arbetsplats. Berätta vad man ska tänka på för att förebygga skador när man utför arbetsställningarna och beskriv vilka skaderisker det finns med arbetsställningarna du utför.

Beskriv också vilka hjälpmedel det finns för att underlätta ditt arbete och om du kommer på något hjälpmedel som kan underlätta arbetet ytterligare.

PRAO hösten 2012

Praouppgift

Din uppgift den här PRAO-perioden är att göra en intervju med din handledare. Läs frågeställningarna och sammanfatta svaren en berättade form. Alla frågor kanske inte passar alla era praoplatser. Så se frågorna som inspirationskälla för din intervju.
Uppgiften  ska vara klar senast måndag41.

Utbildning: Vad behöver man för utbildning för att få jobb här? Är det många som söker när det skall nyanställas? Hur många ansökningar brukar komma in på ett jobb? Vad tittar man på dessa ansökningar när man skall bestämma vilka som skall få komma på anställningsintervju? Vilka erfarenheter är bra att ha?

Anställningsformer: Vilka anställningsformer förekommer inom arbetsplatsen? fast anställning, skiftarbete, säsongsanställning, projektanställning) Olika arbetstider? (skiftt.ex)

Vilka möjligheter finns det att vidareutvecklas inom företaget? Utbildning, kurser etc.? Vad kan nästa steg karriären vara efter ett jobb här? Vad tror de som jobbar där om branschens utveckling? Kommer de att få konkurrens från andra länder? Flyttar jobben utomlands? Hur ser framtiden ut inom branschen?

 Lycka till! Cecilia

Dags att blogga om era praoplatser. (År 9 ht. 2011)

Tanken är att ni ska diskutera era praoplatser utifrån ett ergonomiskt perspektiv. Börja med att beskriva era huvudsakliga arbetsuppgifter och hur ni upplever dem. Beskriv sedan vilka hjälpmedel/redskap det finns för att göra denna uppgift så ergonomiskt som möjligt.

Kan ni komma på någon mer lösning för att underlätta vissa arbetsmoment?

Kommentera gärna någon annans arbetsplats. Kan ni ge förslag på något som en annan arbetsplats borde göra för att förbättra ergonomin på företaget?

Klicka på kommentar (pratbubblan) för att skriva och läsa vad andra har skrivit.